Popoldan na Slapu

Na Slapu že veliko let deluje Župnijska Karitas Slap. Med njene najpomembnejše aktivnosti zagotovo sodi socialnovarstveni program Popoldan na Slapu, ki deluje pod okriljem Škofijske Karitas Koper, programa Popoldan na cesti.

Naš namen je priskrbeti otrokom z naše vasi čimbolj aktivno preživljanje prostega časa. Pri našem delu so še posebej pomembni animatorji in starši, ki poskrbijo za red, se pogovarjajo ali pomagajo mlajšim pri izdelovanju težjih izdelkov. Posebej organiziramo velikonočno in božično delavnico, pri katerih sodeluje tudi župnik in izdelke blagoslovi. Med pomembne dejavnosti Popoldan na Slapu sodijo poleg delavnic oblikovanje župnijskega dneva staršev, sv. maše na dan nedolžnih otrok z novoletnim praznovanjem, uvoda v polnočnico in zaključka ob koncu šolskega leta.

»Pohvale vsem animatorjem in animatorkam iz Lokavca, ki so prišli na Slap na pomoč.« (Černigoj, 2016)

Več o naših dogodkih, si lahko pogledate spodaj, kjer so dogodki našteti po mesecih. Nekoliko več podatkov o župniji Slap, si lahko preberete na spletni strani  www.slap.si le-te. Aktualne dogodke si lahko pogledate na domači spletni strani vasi Slap.

 

 

SEZNAM DOGODKOV PO MESECIH 

Spodaj so navedeni dogodki, ki jih Popoldan na Slapu običajno organizira. Za več informacij o dogodkih in ostalem, pokličite ali pišite na kontakte, ki jih najdete spodaj. Spremljajte spletno stran www.slap.si vasi Slap, kjer so objavljena vabila na dogodke.

Januar, februar

Ustvarjalne, športne, likovne in druge delavnice za otroke in mladino

Marec

Župnijski dan staršev

Velikonočna delavnica (izdelovanje butaric)

Veliki petek

Ustvarjalne, športne, likovne in druge delavnice za otroke in mladino

April, maj

Ustvarjalne, športne, likovne in druge delavnice za otroke in mladino

Junij

Župnijski dan starejših (posebna sv. maša, ki jo oblikujejo otroci in mladina, kulturni program, druženje vseh starejših od 70 let z mladimi)

Ustvarjalne, športne, likovne in druge delavnice za otroke in mladino

Julij

Medgeneracijski tabor v Soči

Poletni tabor v Soči

Usposabljanje prostovoljcev

Zaključevanje preteklega in priprave na prihodnje šolsko leto

September

Priprave animatorjev

Ustvarjalne, športne, likovne in druge delavnice za otroke in mladino

Oktober

Srečanja za starše otrok, ki so vključeni v program

Ustvarjalne, športne, likovne in druge delavnice za otroke in mladino

November

Izdelovanje adventnih venčkov in prevzem s prostovoljnimi prispevki

December

Miklavževanje

Posebna božična delavnica

Dan nedolžnih otrok

Ustvarjalne, športne, likovne in druge delavnice za otroke in mladino

Brosura1.PDF

Brosura2.PDF

 

SKOZI ČAS 

Od leta 2000 dalje pod okriljem Škofijske Karitas Koper na Slapu deluje Župnijska Karitas Slap. Leta 2006 smo pričeli z izvajanjem socialnovarstvenega programa Popoldan na Slapu. Namenjen je otrokom, mladini, njihovim staršem, pogosto pa se nam pridružijo tudi njihove babice. Pod okriljem programa deluje udi otroški pevski zbor, njegova zborovodja je ga. Metoda Malik.

Leta 2014 je Župnijska Karitas Slap prejela priznanje Škofijske Karitas Koper. Leta 2016 smo ob 10-letnici delovanja našega programa prejeli s strani Škofijske Karitas Koper posebno pohvalo.

Pod okriljem zavoda Karitas Samarijan in njegovega programa Medgeneracijsko središče Samarijan, smo nekaj let nazaj program nadgradili z mlajših na srednje in starejše generacije. Vanj so bile vključene ženske med štiridesetim in triinosemdesetim letom starosti. Poudarek je bil na druženju, pogovoru, poslušanju, ustvarjanju in negovanju odnosov. Poimenovali smo ga Večer na Slapu. Srečanja so potekala enkrat mesečno po eno uro. Program se na žalost ni obnesel in tako ne obstaja več.

»Vsaka starost prinaša svoje plodove, treba jih je le znati pobrati.« (Radiquet, R.)

 

Danes so v program vključeni animatorji, stari od 14 do 30 let. Pri večjih projektih nam pomagajo tudi starejši prostovoljci, ki se jim za njihovo delo iskreno zahvaljujemo. Odkar naša skupina obstaja, smo že veliko Slapencem polepšali dan. Nekaj let nazaj smo tako vsem vaščanom, ki so starejši od 80 let, podarili čestitko, jih obiskali jih obdarili. 2. februarja 2010, se je Župnijska Karitas Slap predstavila tudi na radiu Ognjišče. Večji del predstavitve je bil namenjen programu Popoldan na Slapu. Prisotni so poudarili predvsem pomembnost programa za motiviranje mladih krajanov. (Ženko, 2010)

Že od vsega začetka se naša skupina povezuje z drugimi lokacijami, kjer poteka program Popoldan na cesti. Že od vsega začetka skupaj organiziramo končni izlet in poletni tabor v Soči za vse prostovoljce, animatorje, udeležence in vse ostale otroke. Tako se med seboj družimo in spoznavamo.

Leta 2010 so se prostovoljci programa Popoldan na cesti (enota Slap) predstavili tudi na festivalu mladih prostovoljcev v Ljubljani.

 

 

V šolskem letu 2015/16 smo:

  • imeli 9 sestankov, 7 ustvarjalnih delavnic
  • 14-krat sodelovali pri oblikovanju svetih maš
  • uspešno izpeljali projekte, kot so Miklavž, uvod v polnočnico, postavitev jaslic, dan staršev, križev pot na veliki petek
  • Sodelovali z ŽK Slap (v delavnici advetnih venčkov, uvod v akcijo »Da bo korak v šolo bolj vesel«, zbiranje sredstev za posvojenko v postnem času)
  • Sodelovali z KS Slap pri organizaciji Miklavža in birmanci
  • Oblikovali in napisali smo 9 oznanil, 120 vabil
  • Sodelovali v oddaji o prostovoljstvu na RTV Slovenija (oddaja Sveto in svet)
  • se udeležili končnega izleta Popoldan na cesti
  • se udeležili usposabljanja za prostovoljce v Vipavi

 

POPOLDAN NA SLAPU SKOZI ŠTEVILKE

Podatki so veljavni za leto 2010.

Število prebivalcev: 213 žensk, 201 moških (skupaj 414)

Število starejših župljanov (70 let ali več): 66 (od tega 20 nad 80 let)

Šoloobvezni otroci: 45

Prva omemba dobrodelne organizacije na Slapu: vizitacija nadškofa Attemsa, ki omenja 17. maja leta 1764 bratovščino sv. Florjana na Slapu

Ustanovitev župnijske Karitas na Slapu: 24. marec 2000 (ustanovni zbor)

Nedelja za ostarele župljane: prvič se je praznovala 18. junija 2000

Posvojitev na daljavo: Prvič smo za Katarino Pilić (BIH) darovali 6. marca 2001. Njeni botri smo postali 21. maja istega leta.

 

ZAKAJ IN KAKO POSTATI NAŠ PROSTOVOLJEC 

Biti prostovoljec je ena izmed zelo lepih izkušenj, ki bogati življenje.

Ko si na delavnicah, vse skrbi in težave pustiš doma, s seboj pa prineseš le dobro voljo in kanček ustvarjalnosti. Skozi delavnice spoznaš otroke, opaziš njihove sposobnosti, ki jih prej nisi, jim pomagaš, ter se trudiš, da vsakemu delaš le najboljše in skrbiš, da se imajo lepo.

»Pohvale animatorjem in organizatorjem za njihovo prizadevnost in ustvarjalnost!« (Petrič, 2016)

Na Slapu se pogosto zberejo vse generacije in v vseh nas vlada prijetno vzdušje. Na delavnicah pa se zberemo vse Slapenske generacije. Med tem, ko izdelujemo se pogovarjamo in smejimo različnim prigodam, ki si jih pripovedujemo. In da ne pozabimo na Miklavža, ki vsako leto obdari otroke, starševski dan, na katerega se še posebej pripravimo, ure pravljic, kino, ustvarjalne delavnice, izobraženja za prostovoljce in še in še! (Ferjančič, 2012) Pri nas opravljene ure prostovoljskega dela se štejejo kot ure za obvezne izbirne vsebine (OIV).

Vedno smo pripravljeni na sprejem novih prostovoljcev. Če bi želeli svoj čas, znanje, izkušnje …, deliti z drugimi, ste vabljeni! Kontaktirate nas lahko preko elektronske pošte ali telefona (podatki so spodaj). Vsak prostovoljec dobi ob koncu šolskega leta potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu ter pohvalo Škofijske Karitas Koper. Vsako leto animatorje obdari tudi sv. Miklavž.

 

 

 

KONTAKT 

Za vse informacije smo vam na voljo preko elektronskega naslova popoldannaslapu@tadejkobal.com. Na voljo smo vam tudi preko telefona na 040 372 813 (Tadej) in 051 825 334 (Ljubica). Strokovna vodja programa Popoldan na cesti, ga. Tatjana Rupnik, je na voljo preko telefona na 041 762 029 ali elektronske pošte na pnc.karitas@gmail.com.

NAŠ MOTO

Vsi v skupini smo učenci in vsi v skupini smo učitelji. Vsi se učimo in vsi odločamo.