O nas

Slap je vas z nekaj več kot 400 prebivalci. Večina vaščanov se na delo vozi drugam. Tisti, ki delo opravljajo na Slapu, se večinoma preživljajo z vinogradništvom. Na Slapu je preko dvajset podjetnikov (večinoma so to samostojni podjetniki), ki dajejo delo drugim.

Vaščani se že od nekdaj povezujejo v raznorazna interesna združenja. Med najbolj znanimi je zagotovo Vinarsko turistično društvo Slap – vas zlatih kapljic, ki povezuje pridelovalce vina. Pomembno funkcijo povezovanja prebivalcev opravlja Župnijska Karitas Slap preko socialnovarstvenega programa Popoldan na Slapu. Za izobraževanje starejših županov je (preko študijskega krožka Vabljeni na Slap) zadolžena Ljudska univerza Ajdovščina.

Središče sestankov, srečanj in tako naprej je slapenska stara šola, ki stoji poleg starega vaškega trga.

Slap ima lastno krajevno skupnost. Njen predsednik je Alojz Ambrožič.