Marijina podoba na Slapu

Ob 100-letnici fatimskih dogodkov, ki smo se jih spomnili 13. maja 2017 (na Slapu smo z otroci izdelovali angela miru – med šmarnicami), je vsaka škofija v Sloveniji prejela Marijine podobe, rožni venec iz Fatime in knjižico z molitvami. Tako te Marijine podobe potujejo po vseh župnijah v škofiji, po domovih ostarelih, v vrtcih in po družinah, pride povsod tam, kjer izrazijo željo po njenem obisku.

V tednu, ki je pred nami, 10. 09. do 16. 09. pride Marijina podoba k nam, na Slap.

Vipavski župnik nam jo prinese jutri10. 09., k nedeljski sveti maši. Marijino podobo bomo postavili na Marijin oltar. Ob koncu svete maše bo vsem razložil potek romanja podobe po družinah in jo predal, skupaj z rožnim vencem in knjižico molitev, prvi družini s Slapa. Potem bo romala k vsem družinam, ki bodo izrazile željo po njenem obisku. Svojo željo bomo napisali na razpored, ki bo na mizici v cerkvi.

Družina, ki bo gostila Marijo, naj k molitvi povabi vse svoje družinske člane, sorodnike, sosede …, lahko pa je tudi sama, v miru in tišini z njo.

Vabljene družine in posamezniki, da v polnem številu jutri pri sv. maši sprejmemo Marijino podobo v našo župnijo in da izrazite željo po njenem obisku v svoji družini.

Fatimska Marija, prosi za nas!

Ljubica Ženko