Izobraževanje

DANES

Učenje in izobraževanje odraslih sta vedno bolj pomembni vrednoti. Vsakodnevne spremembe prinašajo v naša življenja izzive, ki so priložnost za izboljšave in napredek. Z novim znanjem in izkušnjami laže rešimo številne težave ter krepimo socialne vezi v skupnosti.

Tudi na Slapu deluje nekaj skupin in društev, ki ponujajo različne vsebine. Med njimi so KS Slap, Vinarsko turistično društvo Slap – vas zlatih kapljic, Župnijska Karitas Slap (pod okriljem Škofijske Karitas Koper) in drugi. V letu 2016 je kulturno izobraževalno ponudbo razširila obnovljena 270 let stara Domačija Malik.

 

KS Slap in Vinarsko turistično društvo Slap – vas zlatih kapljic, se povezujeta tudi z Ljudsko univerzo Ajdovščina. Prvi daljši program je bil izveden v šolskem letu 2012/13. V letu 2017 je aktualno delovanje študijskega krožka z imenom Vabljeni na Slap. Aktivnosti potekajo glede na finančne možnosti, potrebe in odzive okolja ter skupno delovanje pri izvedbi. Vaščane in vse ostale, ki bi se želeli (pri)družiti v programih na Slapu, pri njihovi organizaciji ali izvedbi vabimo, da nas kontaktirate. Predloge, pobude nam lahko pošljete na: helena.furlan@lu-ajdovscina.si. Vabimo vas tudi v programe Ljudske univerze Ajdovščina na Stritarjevi ulici 1a v Ajdovščini.

Več informacij najdete na spletni strani http://www.lu-ajdovscina.si in FB. Izberite nekaj zase.

 

2017: predstavitev študijskega krožka – ŠK VABLJENI NA SLAP  

Študijski krožki  so skupine mlajših in starejših odraslih, ki se družijo, na sproščen način načrtno učijo in izvajajo aktivnosti, ki koristijo tako posamezniku kot okolju v katerem delujejo. Delujejo preko 20 let, po različnih krajih Slovenije.

V sodelovanju s KS Slap in z Vinarsko turističnim društvom Slap – vas zlatih kapljic je Ljudska univerza Ajdovščina v letu 2017 na Slapu začela izvajati brezplačni študijski krožek pod imenom Vabljeni na Slap.

Udeleženci izmenjujejo znanja o vasi Slap in raziskujejo zanimivosti, tudi s pomočjo Zbornika ob 150-letnici začetka šolstva na Slapu (Majda Malik, 2006). Hkrati skušajo povezovati vaščane in spodbuditi nove izobraževalno kulturne aktivnosti na vasi ter promovirati vas Slap v okolju. Glede na možnosti bodo izvedli nekatere od naštetih aktivnosti:

  • priprava zloženke – koledarja dogodkov na Slapu in predstavitev različnih skupin, društev, ki delujejo na Slapu,
  • anketiranje vaščanov o željah na področju izobraževanja in kulturnih dogodkov,
  • sourejanje spletne strani slap.si,
  • priprava razstave fotografij Slapa in organizacija dogodka v Tednu vseživljenjskega učenja,
  • okolje opozoriti na kulturno dediščino in skoraj 800-letno zgodovino vasi Slap,
  • promocija vasi v okolju in
  • drugo

Cilje bo študijski krožek dosegal postopno, na različne načine. Zastavljeno delo bo zaključil v času do poletja 2017. Kontakt: helena.furlan@lu-ajdovscina.si

 

2012: Program UŽU RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM

Ljudska univerza Ajdovščina je v sodelovanju s KS Slap in Vinarsko turističnim društvom Slap izvedla 100 urni brezplačni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem. Program, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropski socialni sklad, je potekal do konca februarja 2013 v stari šoli na Slapu. Udeleženci so dobili nova znanja in spretnosti na različnih področjih: O grozdju in vinu – dr. Tjaša Jug in Tamara Rusjan iz KGZ Nova Gorica; Sedem žit za 7 dni v tednu – Elvira Devetak Zavodnik (poznavalka biodinamičnega kmetovanja); Pozitivno mišljenje – energija zdravja in ljubezen do sebe – Olga Ličen; Refleksna masaža  – Matej Ličen;  Ustvarjanje izdelkov iz gline – Hana Karim; pa še kaj … Po zaključku programa je na podlagi želja udeležencev nastal še krajši tečaj italijanščine pod vodstvom Ingrid Boben.

 

NEKOČ

Sredina 19. stoletja: Na Slapu je takrat odprla vrata osnovna šola. 18. septembra 1873 je bila z odlokom deželnih stanov ustanovljena Deželna sadjerejska in vinorejska šola oziroma prva slovenska kmetijska šola.

1904: Katoliško oz. Slovensko izobraževalno društvo

Slap je vedno veljal za napredno vas zavednih Slovencev, ki znajo poskrbeti za svoj jezik in kulturo. Aprila 1904 je bilo ustanovljeno Katoliško izobraževalno društvo, ki se je kasneje preimenovalo v Slovensko izobraževalno društvo in je med drugim organiziralo poučna predavanja, zabavo s petjem, godbo, igrami, predstavami in telovadbo. (Vir: Zbornik ob 150-letnici začetka šolstva na Slapu, Majda Malik, 2006.)

 

Zapis so pripravili

Udeleženci ŠK Vabljeni na Slap